Buddhister tillit

1. Buddha som en stor lärare och förebild

2. Dharma, dvs Buddhas lära som en vägledning för upplysning och grundläggandesanning

3. Sangha, det vill säga den buddhistiska gemenskapen, särskilt klosterväsendet som undervisar Dharma och leda en på vägen till upplysning.

 

Vördnad av denna "TripleGem" är central i buddhistiska livet.

Kontakta oss

BLIA Sweden
Blygatan 3
195 72 Roserberg
Sverige
tel. 08-590 358 01

Face book

logo-facebook