De 5 riktningarnas buddhor

Li Bu Wei Buddha, Tuo Pao Buddha, Amithaba budda, Miao Se Shen Buddha, Gan Lu Wang Buddha

blue1.Li-Bu-Wei Buddha

(avbildning med blå mantel): Denna Buddhas symboliska riktining är Öst. Han står för trygghet och oräddhet. Händerna är in en mudra (position) för blidkande och tröst. Vi hör dagligen om våld och katastrofer runt om i världen så många har svårt att se en framtid. Det lugn man vinner genom att följa Buddhans väg gör att man kan behålla ett lugn på samma sätt som ett berg som utsätts för naturens krafter och kan möta dagen utan rädsla.

 

 


pink2. Tuo-Pao Buddha

(avbildning med rosa mantel): Denna buddha symboliserar riktning mitten och representerar rikedom. Händerna är in en mudra av ceremoniell enighet. Människan kräver ofta materiell välfärd ofta grundad i fåfänga. Lyckan som kommer ur materialism ofta kortlivad. Genom att utveckla vishet genom att följa Buddhans läran kan man uppnå sann rikedom och välfärd.

 

 


brown3. Amitabha Buddha

(avbildning med brun mantel): Denna buddhas symboliska riktning är Väst och han håller händerna i en mudra av koncentration. Han representerar oändligt ljus och ett gränslöst liv. Amitabha Buddha råder över "Det västra Paradiset". Genom att tillbe Amitabha Buddha förbättrar man sin hälsa och livslängd. Genom innerlig och allvarlig praktik av buddhistiska principer kan man efter döden återfödas i det västar Paradiset och där leva och lära i Dharma.

 

 


white4. Miao-Se-Shen Buddha

(avbildning med vit mantel): Denna buddhas symboliska riktning är Syd. Hans händer är i en mudra av att röra vid marken vilket symboliserar Sakyamuni Buddha's övervinnande av frestelserna från Mara och därigenom nådde den totala upplysningen. Han representerar skönhet och värdighet. De flesta människor vill se och röra vid sköna ting och även själva vara fysiskt vackra. Den buddhistiska praktiken kultiverar den inre skönheten och allvaret, vilket i sin tur ger ett mer avslappnat och behagligt yttre.

 

 


green5. Gan-Lu-Wang Buddha

(avbildning i grön mantel): Denna buddhas symboliska riktning är Norr. Han symboliserar lugn och renhet. Hans händer är i en mudra för att förkasta rädslan. Denna gest härrör från en incident med Devadatta, Sakyamuni Buddha's svartsjuke och elake kusin, som släppte lös en vansinnig elefant mot honom. Utan rädsla satt Buddha ned och fick den vilda besten att stanna och knäböja inför honom. På samma sätt som med den vilda elefanten, kan livets problem ta överhanden över oss och våra sinnen. För att överleva måste vi hitta en tillflykt. Illa nog så är en flykt endast en tillfällig lösning och ingen sann lösning för livet. Buddhas lära kan rena och lugna våra sinnen så att gamla problem inte längre verka så vilt utom kontroll.

 

 

back

Kontakta oss

BLIA Sweden
Blygatan 3
195 72 Roserberg
Sverige
tel. 08-590 358 01

Face book

logo-facebook