Hur blir man Buddhist?

Vem som hest kan bli Buddhist. Man behöver inte vara "född" in i Buddhismen eller behöver ha föräldrar som är buddhister. Man kan vara av vilken ras, landstillhörighet, socialekonomisk bakgrund eller kön som helst.

Personer som vill kunna identifiera sig själva som Buddhister deltar vanligen i en ceremoni som kallas "Tillflykten till de tre juvelarna" (Triple gem).

Detta är en enkel akt som omfattar recitation av tillflyktsverserna tre gånger inför en munk eller nunna. I tillflyktsverserna uttrycker man sin tilltro till Buddha (Upplysningen), Dharma (Tron) och Sanghan (Församlingen) i syfte att undgå lidandet och nå upplysningen.

Genom att acceptera de tre juvelernas (Triple Gem) väg så avlägger man också ett löfte att följa de fem föresatserna eller reglerna:

  • Att avstå från att döda
  • Att avstå från att ta det som inte är givet
  • Att avstå från sexuellt missbruk
  • Att inte ljuga
  • Att inte förgifta sig

Kontakta oss

BLIA Sweden
Blygatan 3
195 72 Roserberg
Sverige
tel. 08-590 358 01

Face book

logo-facebook