Vem är Buddha

En Buddha är inte en gud, utan en som, genom fullständig visdom och medkänsla, har uppnått full upplysning och är därmed utöver den ändlösa kretslopp av födelse, död och återfödelse. 

En Buddha exemplifierar den högsta formen av moral och är det högsta läraren och visar folk vägen att lindra lidande. 

Ordet "Buddha" härstammar från roten Budh som betyder "att väcka och vara medveten eller helt medveten om". Buddhister tror att alla varelser har Buddha-natur, dvs potentialen att bli en Buddha.

Att ta vara på och väcka denna potential är vad buddhismen handlar om. 

Enligt Mahayana tankar, det finns många Buddhor.

När buddhisterna talar om "det " Buddha, dock hänvisar de oftast till Sakyamuni Buddha, buddhismens grundare.

Kontakta oss

BLIA Sweden
Blygatan 3
195 72 Roserberg
Sverige
tel. 08-590 358 01

Face book

logo-facebook