Skanda och Sangharama Bodhisattvas

På var sida om statyn av Sakyamuni Buddha finner vi Sangharama
(vänster vänd mot salen) och Skanda (höger) eller Ch’ieh Lan och Wei T’uo på kinesiska.
Som Sangharama’s namn indikerar är han Sangans (den buddhistiska församlignen och i synnerhet monasternas) särskilda beskyddare. Skanda, eller Wei T’uo, är i Mahayanatraditionen känd som templets beskyddare. skanda sangaharama_01

back

Kontakta oss

BLIA Sweden
Blygatan 3
195 72 Roserberg
Sverige
tel. 08-590 358 01

Face book

logo-facebook