master01

Högvördige Mästare Hsing Yun föddes i Chiangsu provinsen i Kina 1927 och antogs till ett kloster i Nanjing vid 12 års ålder. Han ordinerades 1941 och kom att bli den 48:de patriarken av Lin-Chi (Rinzai) i Chan traditionen. 1949, mitt under brinnande inbördeskrig, for han till Taiwan.

 

I Taiwan började han uppfylla sitt långsiktiga löfte att propagera för Humanstisk Buddhism som framhåller andlig praktik i det dagliga livet. Med en betoning av "att inte gå någon annanstans" för att finna upplysningen, kan vi upptäcka dess rätta natur här och nu i detta värdefulla liv och i denna värld. När vi upptäcker oegennyttan, joyfulness, and universality, så har vi börjat praktisera de grundläggande idéerna i den Humanistiska Buddhismen. När vi kan hysa och inge hopp och glädje så hjälper vi andra och även oss själva. I nära ett halvt århundrade har Högvördige Mästare Hsing Yun lagt ned all sin kraft på att förändra världen genom att praktisera Humanistisk Buddhism.

Han har grundat Fo Guang Shan International Buddhist Order som har sitt säte i Taiwan och driver tempel över hela världen. Rörelsen lägger stor tyngdpunkt på utbildning och service och driver därigenom både allmänna och buddhistiska universitet, bibliotek, Ordern betonar utbildning och service och underhåller offentliga unniversitet, buddhistiska högskolor, bibliotek, förlag,buddhistiska konstgallerier och te rum, gratis mobila medicinska kliniker, barnhem, ålderdomshem, gymnasium och tv-station. Orderns systerorganisationer BLIA "buddha´s Light International association har aktiva kapitel över hela världen.

Vördade mästare Hsing Yun är en uttalad förespråkare för jämlikhet mellan alla människor och religoner, Orden har det största antalet kvinnliga munkar av alla buddhistiska organisationer i dagsläget. Genom att tillhandahålla och stödja utbildning och ledarskapets möjligheter har han arbetat för att förbättra kvinnors ställning i Taiwan. Han har haft hela ordniations ceremonier för kvinnor av Mahayana, Theravada och Vajrayana traditioner, Dessutom anordnar Mästare hsing Yun årligen konferenser för att föra samman de olika buddhistska skolorna och främja dialogen mellan buddhister och andra större religösa grupper.

Mästare Hsing Yun är en flitig författare och har skrivit över hundra böcker. Många av hans verk är översatta till engelska och kontinuerligt översätts hans böcker till allt fler språk. Hans verk "The life of Sakyamuni Buddha" och den 16 volymer "Fo Guang buddhist dictionary" har båda vunnit taiwans högsta humanitära utmärkelse.  Hans många föreläsningar fortsätter ochså att översättat till engelska.

Baserad i taiwan , reser Vördade Mästare Hsing Yun utförligt. Hans insiktsfulla, engagerade och kvicka föreläsningar gör honom ofelbart kär för publiken. Han påminner oss om för att förvandla vår värld måste vi vara aktivt engagerade i den. "Gemenskapen överskrider den enskilde", säger han "och därigenom uppfyller individen den mest kompletta sett möjligen" Vart han en går så uppmanar han folk att förena både det lokala och globala samhället i en värld av fullständing jämlikhet, glädje och fullkomlig frid 

Kontakta oss

BLIA Sweden
Blygatan 3
195 72 Roserberg
Sverige
tel. 08-590 358 01

Face book

logo-facebook