master-writing-01Högvördige Mästare Hsing Yun föddes i Chiangsu provinsen i Kina 1927 och antogs till ett kloster i Nanjing vid 12 års ålder. Han ordinerades 1941 och kom att bli den 48:de patriarken av Lin-Chi (Rinzai) i Chan traditionen. 1949, mitt under brinnande inbördeskrig, for han till Taiwan.

I Taiwan började han uppfylla sitt långsiktiga löfte att propagera för Humanstisk Buddhism som framhåller andlig praktik i det dagliga livet. Med en betoning av "att inte gå någon annanstans" för att finna upplysningen, kan vi upptäcka dess rätta natur här och nu i detta värdefulla liv och i denna värld. När vi upptäcker oegennyttan, joyfulness, and universality, så har vi börjat praktisera de grundläggande idéerna i den Humanistiska Buddhismen. När vi kan hysa och inge hopp och glädje så hjälper vi andra och även oss själva. I nära ett halvt århundrade har Högvördige Mästare Hsing Yun lagt ned all sin kraft på att förändra världen genom att praktisera Humanistisk Buddhism.

Han har grundat Fo Guang Shan International Buddhist Order som har sitt säte i Taiwan och driver tempel över hela världen. Rörelsen lägger stor tyngdpunkt på utbildning och service och driver därigenom både allmänna och buddhistiska universitet, bibliotek, förlag, buddhistiska konstgallerier och tearooms, gratis mobila medicinska kliniker, barnhem, ålderdomshem, gymnasium, och tv-stationer. Ordens serviceorganisation, Buddhas Light International Association, harockså aktiva kapitel över hela världen.

Master Hsing Yun är en flitig författare och har skrivit över hundra böcker på kinesiska.Hans skrifter har översatts till engelska och många andra språk. Hans verk av livet förSakyamuni Buddha och sexton volymer Fo Guang Buddhist Dictionary har både vunnitTaiwans högsta humanitära utmärkelser. Hans biografi Överförande Ljuset, Hsing YunCh'an Talks, The Lion's Roar, The Hundred Sayings Series, och det humanistiskaBuddhismen serien publiceras i Taiwan och är på engelska. Vara goda: En guide till buddhistisk Etik, bara ett stort Regn, Lotus i en bäck, var är din Buddha-natur:Berättelser att instruera och inspirera publiceras av amerikanska förlag och är på engelska. Hans många föreläsningar översätts även till engelska.

Baserad i Taiwan, reser Vördade Mästare Hsing Yun omfattande. Hans insiktsfulla, engagerande och kvicka föreläsningar gör honom osvikligt honom till publikfavorit. Hanpåminner oss om att att förvandla vår värld, vi måste vara aktivt engagerade i den."gemenskapen överskrider den enskilde, säger han," och därigenom uppfyller individen i det mest kompletta som möjligt. "Vart han än går, uppmuntrar han människor attförena både denna lokala och globala samhället till en värld av fullständig jämlikhet,glädje och fullkomlig frid.

Kontakta oss

BLIA Sweden
Blygatan 3
195 72 Roserberg
Sverige
tel. 08-590 358 01

Face book

logo-facebook